Home Wie-is-wie Tom Werner

Tom Werner

Penningsmeester

Een hart voor het Hageland

Tom is een geboren en getogen Hagelander. Hij studeerde geschiedenis aan de KULeuven. In 2011 richtte hij in zijn thuisgemeente Tielt-Winge de lokale Jong N-VA afdeling op. Hij is sindsdien ook actief binnen de lokale N-VA afdeling, eerst als bestuurslid en later als ondervoorzitter. In januari 2016 werd hij OCMW-raadslid. In maart 2016 werd hij verkozen tot voorzitter van N-VA Tielt-Winge. Professioneel is Tom werkzaam als stafmedewerker van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Jong geleerd

Naast zijn lokaal engagement is Tom ook nationaal actief. In 2013 werd hij verkozen tot regio-coördinator van het Hageland. Daarnaast zetelt Tom ook in de Afdelingsraad en de Algemene Vergadering van Jong N-VA. Binnen de moederpartij vertegenwoordigt hij de jongeren, zo is hij binnen het bestuur van Arrondissement Leuven verantwoordelijk voor de jongerenwerking van de partij.

Leeuwen en Paarden

Naast zijn engagement voor de politiek zet Tom zich in zijn vrije tijd in voor een aantal verenigingen in onze streek. Zo is actief bij de Vlaamse kring van Tielt-Winge waar hij zich inzet voor het behoud van Vlaams erfgoed en cultuur. Tenslotte is Tom ook een grote dierenvriend. Zo is hij actief in de paardensport bij de Landelijke Ruitervereniging.